Mina stoppade sjötrafik i Göteborg

En mina från första världskriget satte stopp för sjötrafiken genom Göteborg under torsdagen. Fiskefartyget ”Rödskär” hade fått den i sin trål, men att det var en mina stod inte klart förrän ”Rödskär” lossat i Fiskhamnen i Göteborg. Polisen spärrade av områden på norra och södra älvstranden och fartygstrafiken förbi Fiskhamnen stoppades. Stena Line fick ställa in turer till Danmark, samtidigt som inkommande färjor från Danmark och Tyskland fick vänta vid Trubaduren. Tysklandsfärjan ”Stena Scandinavia” fick efter ett tag tillstånd att anlöpa sitt läge och Danmarksfärjan ”Stena Jutlandica” har som enda fartyg tillåtits passera Fiskhamnen för att anlöpa Danmarksterminalen.När detta skrivs räknar man med att kunna släppa på trafiken på älven på sena eftermiddagen/tidig kväll. Enligt VTS-centralen i Göteborg är planen nu att sänka ned minan till älvbotten och därefter ta upp den igen på fredag morgon/förmiddag för transport ut till havs där den kommer att sprängas. Det innebär i så fall att sjötrafiken stoppas återigen under förmiddagen i morgon.