Domstol stoppade förändringar i LASCO-styre

Två av Latvian Shipping Companys (LASCO) mindre aktieägare gick, enligt nyhetsbyrån BNS, till domstol efter LASCO:s tumultartade bolagsstämma den 11 februari. Enligt dessa skall den största aktieägaren Ventspils Nafta, som direkt äger 49,94 procent av aktierna, också äga en del aktier genom Deutsche Bank Trust Company Americas och därmed äga mer än hälften av rederiet. Enligt lettisk lag måste en så stor majoritetsägare då erbjuda sig att köpa de mindre aktieägarnas aktier.Den extra bolagsstämman hölls trots att styrelsen beslutat att inte ha någon stämma. Den grupp ägare som kontrollerar 50,93 procent av aktierna avsatte förvaltningsrådet och tog beslut om ändringar i styrelsens sammansättning. Striden gäller ett investeringsprogram på USD 360 miljoner för att förnya flottan. Programmet hade godkänts av förvaltningsrådet och styrelsen hade skrivit ett kreditavtal med ett syndikat av europeiska banker. Det nya förvaltningsrådet som bolagsstämman tog beslut om består av tio medlemmar som samtliga utsetts av Ventspils Nafta.Detta har nu stoppats av en domstol i Riga som också förbjöd företaget att vidta några ändringar i styrelse och förvaltningsråd innan domstolsprocessen är slutförd.