Miljonböter för oljeutsläpp

En domstol i Corpus Christi, Texas, har dömt General Maritime Management från Portugal till USD 1 miljon i böter och fem års övervakning för att ha pumpat oljeblandat vatten överbord på fartyget Genmar Defiance. Redan tidigare har den tekniske chefen och förste maskinisten dömts till fängelse och böter.Utsläppen avslöjades av besättningsmedlemmar som tog foton när de uppmanades att koppla förbi länsvattenseparatorn av befälen, fotona lämnades sedan till den amerikanska kustbevakningen. Domen säger också att General Maritime Management måste återanställa besättningsmännen som gjorde avslöjandet, whistleblowers, i den händelse att de skulle ansöka om jobb på företaget igen. De fem sjömännen som avslöjade utsläppet får USD 250.000 att dela på.