Miljonböter för oljedumpning

Tyska Reederi Karl Schlueter GmbH & Co. (RKS) och en teknisk chef anställd av bolaget har erkänt sig skyldiga inför en amerikansk domstol till att ha förfalskat oljedagboken (Oil Record Book) på det RKS-ägda fartyget MSC Uruguay. RKS dömdes till totalt USD 1.2 miljoner i böter samt tre års prövotid.– Bolaget och den tekniske chiefen har använt havet som dumpningsplats för att pumpa oljehaltigt vatten överbord och försökt komma undan med det, säger den amerikanska miljöskyddsmyndigheten i ett uttalande.MSC Uruguay har pumpat oljehaltigt vatten överbord via en så kallad magic pipe vid tre tillfällen under perioden december 2007 och januari 2008.