Miljonböter för danskt rederi och grekisk manager

Grekiska Efploia Shipping och danska Aquarosa Shipping skall betala USD 925.000 var i böter efter att US Coast Guard avslöjat ett ”magic pipe”-arrangemang och en förfalskad oljedagbok ombord på bulkfartyget Aquarosa, byggt 2010 och på 57.000 ton dödvikt. Dessutom skall seniorbefäl beordrat besättningsmän att dumpa oljeförorenat avfall överbord och att ljuga samt hotat med avsked om besättningsmän inte gjorde som de sa.Av det totala bötesbeloppet går USD 550.000 till en miljöstiftelse. Avslöjandet kom tack vare en visselblåsare i besättningen. Även denne kommer att belönas. Hur mycket han får är inte klart ännu, men det lär röra sig om ett sex-siffrigt belopp.Fartygets maskinchef avtjänar nu ett tremånaders fängelsestraff efter att ha erkänt sig skyldig till brott.