Fotograf: Meriaura

Kategori: Skeppsbyggnad | Torrlast

Meriaura beställer ekofartyg

Meriaura Group i Finland har tecknat avtal med ett holländskt varv om leverans av två miljöanpassade torrlastfartyg som rederiet varit med och designat.

Det holländska varvet Royal Bodewes levererar två torrlastfartyg av typen VG EcoCoaster till Meriaura Group. Fartygen får dödvikten 4.700 ton och ingår i en pågående expansions- och förnyelseprocess av flottan.

Det första av fartygen ska levereras i slutet av juli 2016 och det andra tre månader senare.

Mindre miljöbelastning

VG EcoCoaster-konceptet har tagits fram av Meriaura i samarbete med Foreship Ltd och Aker Arctic Technology Inc. Tanken bakom designen är att reducera miljöpåverkan jämfört med traditionella torrlastare.

Maskineri och skrov är optimerade för 10,5 knops fart i öppet vatten. Den tilläggseffekt som isklass 1A kräver genereras vid behov av fartygets dieseldrivna generatorer. För denna boostereffekt matar de axelgeneratorn, som även kan användas som propellermotor.

Fartygen får två separata bränslesystem så att ABC 8DZC-huvudmaskinen från Anglo Belgian Corporation kan köras på marindiesel eller biobränsle.

Halvera konsumtionen

Rederiets målsättning är att nästan halvera bunkerkonsumtionen jämfört med standardfartyg av motsvarande storlek. Detta innebär att även utsläppen reduceras märkbart.

Meriauras vd Jussi Mälkiä säger att rederiet strävar efter att minska miljöbelastning och bunkerkonsumtion.

– Vår målsättning är att minst hälften av vår flotta om fem år är EcoCoasters med liten bunkerkonsumtion och små utsläpp och använder bioolja som är framställd av återvinningsoljor. En större variant av EcoCoaster finns redan på ritbordet.

Han säger att samma tänkesätt även gäller när rederiet hyr in fartyg.

– I alla de fartyg som vi nyligen har hyrt in är bränsleekonomin en stark faktor.

20 fartyg

Meriaura har i dag 20 fartyg i sin flotta. Meri, som levererades 2012 av Åbovarvet, är enligt rederiet för närvarande antagligen det enda lastfartyget i världen som kan använda bioolja som bränsle.

Kommentarer

  • Maria Olsson

    Kul att det satsas på miljövänligare fartyg!

Artikeln är stängd för fler kommentarer