Paneldiskussion på Stockholms sjöfartsdag 2014.

Fotograf: Marianne Ovesen

Kategori: Politik | Regelverk

Enigt avslut på Stockholms sjöfartsdag

Under Stockholms sjöfartsdag diskuterades de flesta av sjöfartens just nu aktuella frågor. Gemensamt för de flesta talarna var en positiv framtidssyn.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only] en positiv framtidssyn.

En av dem som ville förmedla en positiv syn var Johan Woxenius från Göteborgs handelshögskola. Framför allt ansåg han att de unga idag måste få känna att sjöfarten är en bransch med framtid. Han fortsatte att redogöra för sin forskning och gjorde en grundlig genomgång av vad EU gör för att sammanfoga och utveckla transporterna i unionen och gjorde det tydligt att det är ett långt stycke kvar innan sjöfarten får vad järnväg och landsväg får.

Långsam linje

Han berättade också om några rederiers olika sätt att bemöta finanskrisen. Exempelvis höjde Finnlines/Nordö och TT Lines sina priser med 70 procent, enligt en bild som Johan Woxenius visade.

– Men SOL gjorde helt annorlunda. I september 2010 erbjöd de i stället en helt ny linje mellan Helsingborg och Travemünde. Den skulle trafikeras av två fartyg som skulle gå med lägre hastighet. Det var deras sätt att möta krisen.

Kul reklam

Det var också ett sätt som Johan Woxenius gillade och han visade SOL:s reklam för den nya linjen. Den löd: ”The slowest Shipping linne in the southern Baltic”. 

– Det var bra!

Johan Woxenius tror på dagens svenska sjöfart, trots svårigheterna. Men han tvekade inför frågan om sjöfarten kan ta tillbaka gods från landtransporterna.

– Jag tror inte det. Däremot tror jag att det gods som redan är lastat på båt kan fortsätta längs Sveriges kust i stället för att lossa i exempelvis Göteborg. Men det kommer inte Göteborgs hamn att gilla.

Inte nöjd

Svaveldirektivet var nästa tunga fråga för dagen.

Anna Petersson, chef för sektionen miljö inom Transportstyrelsens sjö- och luftfartsavdelning, redogjorde bland annat för den rådande situationen kring sanktionssystemet för svavelfusk.

Hon medgav att hon är långt ifrån nöjd med hur det fungerar.

– Vi har gjort 31 anmälningar om för höga svavelhalter sedan 2010 och inte en enda av dem har lett till att åtal väcks. Inför det nya svaveldirektivet behövs mycket kraftfullare sanktionsmöjligheter. 

Pengar direkt

Ett av problemen med dagens ineffektiva sanktionssystem är att det sorterar under det straffrättsliga systemet. När det nya svaveldirektivet träder i kraft efter årsskiftet måste ett effektivare sanktionssystem ha kommit på plats. Transportstyrelsen har föreslagit att en sanktionsavgift ska kunna utkrävas direkt av de fartyg som ertappas med för höga svavelhalter. Den ska sedan kunna överklagas, men pengarna ska betalas in innan fartyget tillåts lämna svensk hamn. 

– Men besluten om hur sanktionssystemet ska se ut ligger hos departementen och där arbetar de för fullt med frågan, enligt vad jag fått veta, sa Anna Petersson. 

Transportstyrelsen å sin sida jobbar på att effektivisera sina rutiner för svavelkontroller och med att öka det internationella samarbetet för att skapa en gemensam syn och ett gemensamt regelverk i Secaområdet.

Sverige är bra

Carl Carlsson från Sveriges redareförening talade efter Anna Petersson och berättade att branschen gör mycket och ligger långt framme i arbetet med för att möta de nya svavelkraven. 

– Vi har många pågående projekt för att hitta alternativa lösningar för att möta svaveldirektivet. Forskningen har kommit långt i Sverige. Vi är först i världen med ship to ship-bunkring av LNG. Det är Viking Grace i Stockholm som bunkrar på det sättet. Vi är också världsledande på metanol och på att hitta nya sätt att utveckla sjöfarten på. 

Enig panel

Dagen avslutades med ett panelsamtal med SEKO:s Kenny Reinhold, Sjöbefälsföreningens Hans-Dieter Grahl, Thuntanks Johan Källsson, Trafikutskottets tidigare miljöpartistiska ledamot Stina Bergström (numera ledamot i Miljö- och jordbruksutskottet), Trafikutskottets nya ordförande Karin Svensson Smith (MP), Sjöfartsverkets gd Ann-Cathrine Zetterdahl, Redareföreningens Per A. Sjöberger samt Kalmar Högskolas Ted Bågfeldt.

Det blev ingen debatt mellan de sju i panelen, alla var fullständigt eniga om vikten av att få fler inflaggade fartyg och en ökad svensk sjöfart. Trafikutskottets Karin Svensson Smith fick Redarföreningens Per A. Sjöberger att utbrista:

– Med en sådan ordförande som Karin i Trafikutskottet har jag full tillförsikt inför hur sjöfarten kommer att behandlas under den kommande mandatperioden.

[/flowy_subscriber_only]

Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]