Fotograf: Kund E Hansen

Kategori: Fartygsutrustning | Specialfartyg

MAN-motorer till australisk isbrytare

Australiens nya isbrytare för operationer i Antarktis utrustas med huvudmaskiner från MAN Diesel & Turbo.

Det diesel-elektriska maskineriet på Australiens nya isbrytare utrustas med två motorer av typen 16V32/44CR från MAN Diesel & Turbo. Effekten är 9.600 kW per motor. I kombination med integrerade katalysatorer uppfyller maskineriet Tier III-kraven.

Många funktioner

The Australian Antarctic Division, som ingår i det australiska miljö- och energidepartementet, beställde i april 2016 en isbrytare som ska ersätta den nuvarande Aurora Australis. Nybygget ska transportera last och förnödenheter till forskningsstationer och även fungera som bland annat forsknings- och räddningsfartyg.

Ombord finns inredning för 32 besättningsmedlemmar och 116 specialpersonal.

Leverans 2020

Kontraktsunderlaget har tagits fram av Knud E Hansen. Australian Antarctic Division tecknade kontrakt med DMS Maritime Pty Ltd, som anlitar Damen Schelde Naval Shipbuilding för att bygga isbrytaren. Leverans är planerad till 2020.