Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Politik

”Man blir jätteupprörd”

Riksdagsledamot Boriana Åberg gillar inte hur revideringen av lots- och farledsavgifterna har skötts.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]savgifterna har skötts.

Niklas Nordström (S), kommunalråd i Luleå och kommunstyrelsens vice ordförande, och Boriana Åberg (M), riksdagsledamot och ledamot i trafikutskottet, representerade politiken på seminariet Blå tillväxt – snack eller verkstad, som under Almedalsveckan arrangerades av Svensk Sjöfart, Seko Sjöfolk och Sjöbefälsföreningen.

– Sjöfarten skulle kunna avlasta väldigt mycket av landvägarna. Vi vet att det kommer att ta lång tid innan vi har hunnit ikapp både med att underhålla befintligt järnvägsnät och vägnät men ännu längre innan vi har nya delar på plats, sa Niklas Nordström.

Han menar att vi måste använda den kustsjöfarten längs Östersjökusten för att utnyttja samtlig befintlig infrastruktur på ett bättre sätt.

– Vi ska se till att godsflödena från norr till söder och söder till norr inte behöver stockas i södra Sverige och Mellansverige. Vi behöver inte lasta av allting i den stora hamnen i Göteborg eller i någon av de andra hamnarna för att allting sedan ska gå landvägen därifrån.

Krävs investeringar

– Vi har enorma råvarutillgångar, inte bara i norra Sverige utan också i Nordnorge och Nordfinland och vi ser framför oss vad Nordostpassagen kommer att öppna för möjligheter. Där är självklart både skogsindustrin och gruvindustrin enormt stora bärare av de flöden som finns på sjövägen, sa Niklas Nordström.

Han påpekade att det krävs stora investeringar i Luleå för att säkerställa att LKAB får ut sina produkter när de ökar produktionen.

–  Vi måste ha en hamn på plats. Det här innebär att både kunna modernisera på landsidan med kajer och investera i nya bogserbåtar och inte minst att muddra så att vi kan ta in större fartyg. De måste kunna gå hela vägen upp i Bottenviken för att kunna säkerställa godsflödena så att exporten fungerar.

Enligt honom är en uppgraderad hamn en nyckel.

– Vi har också fått väldigt mycket röster från våra vänner i Finland som ser att en moderniserad hamn i Luleå gör att vi kommer att få fart på godsflödena i den norra delen av Bottenviken. Vi har ett konkret behov i Luleå att få en investering på plats där vi behöver både statens och EU:s hjälp för att klara den för att säkerställa LKAB:s expansion. Jag tror också att den här nya inriktningen sjövägen kan hjälpa oss att avlasta och undvika de problem som finns på landvägen.

”Sluta prata vackert”

Även Boriana Åberg talade varmt för sjöfarten på seminariet.

– Det är ett ypperligt tillfälle att flytta gods och även passagerare till en betydligt mindre underhållskrävande och mindre kostsam väg.

Samtidigt underströk hon att det är dags att bli konkret och sluta prata vackert.

– Svenska Skeppshypotek har mycket pengar och skulle gärna låna ut dessa. Men de får bara låna ut pengar om man ska köpa fartyg. Man borde kunna låna pengar även under byggnadsfasen. De som bygger båtarna tar betalt efter hand.

– Det finns ett regelverk från 1980-talet och som inte har reviderats efter det. Jag adresserar det till finansdepartementet. Det kostar ingenting att ändra reglerna och låta dessa pengar arbeta.

Boriana Åberg tog också upp den så kallade 183-dagarsregeln.

– En annan regel som också ligger hos finansdepartementet är 183-dagarsregeln. Det är bara oceanfart som ingår medan man även borde inkludera Europafart. Det skulle att ge så många nya arbetstillfällen för framför allt juniorbefäl så att det skulle att gå med plus. Den har legat i två eller tre år på finansdepartementet. Frågan kommer inte upp.

Behöver vänner

Boriana Åberg anser också att sjöfarten behöver goda vänner i regeringen.

– Man kan peka på att Trafikverket ska fixa det, Sjöfartsverket kan definitivt bättra på sig, men det måste stå i deras regleringsbrev tydligt och klart att man verkligen ska verka för att lyfta sjöfarten.

Hon frågade sig också vad sjöfarten ska göra för detta?

– Fortsätt som hittills, ni är så aktiva. Så fort det händer någonting blir det kommentarer och berättigad kritik.

Krävs samarbete

Boriana Åberg ser en att det finns en vilja att samarbeta.

– Allt som görs måste göras i samarbete med branschen, annars fungerar det inte. Vi kan ta dom olyckliga nyföreslagna lots- och farledsavgifterna som blev katastrof. Det kom ktiritk från Svensk Sjöfart, Sjöfartsforum och Sveriges Hamnar. Alla är djupt oroliga och skrädde inte orden om hur illa detta hade skötts. Riksdagen i allmänhet och trafikutskottet i synnerhet har fattat beslut att det ska göras allt möjligt för att flytta gods till sjövägen. När våra egna myndigheter sätter käppar i hjulet för detta, så blir man jätteupprörd. Jag tror att vi har ett pedagogiskt problem här. Enligt min syn på saken är myndigheterna till för branschen eller medborgarna, inte tvärtom.

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]