LNG-drivet bulkfartyg under byggnad för ESL Shipping.

Fotograf: ESL Shipping

Kategori: Hamn/Logistik | Tank

LNG-terminal byggs i Oxelösund

Oxelösunds Hamn planerar att bygga en LNG-terminal, med en första färdig etapp 2020.   

LNG-terminalen ska försörja SSAB och möjliggöra för LNG-drivna fartyg att bunkra i hamnen. 

I linje med kraven

– Den planerade LNG-terminalen är en framtidssatsning från vår sida. Nytt bränsle i fartygen kräver ny infrastruktur, därför är våra planer på att bygga en LNG-terminal helt i linje med de krav på omställning som rederierna står inför, förklarar Erik Zetterlund, vd på Oxelösunds Hamn i ett pressmeddelande och fortsätter:

– CO2 utsläppen minskas ofta med upp till 50 procent med LNG i tanken, dessutom är biogas samma sak som förnybar metan. Så den infrastruktur som Oxelösunds Hamn nu planerar är ett stort kliv mot ett minskat koldioxidavtryck.

Två beställda LNG-fartyg

Bulkrederiet ESL Shipping, som regelbundet skeppar SSAB:s gods till Oxelösunds Hamn, har beställt två LNG-drivna fartyg som tas i drift 2018.

– Fartygen klarar alla nuvarande och kända kommande krav på svavelutsläpp, kväveoxidutsläpp och energieffektivitet, vilket visar på bränsletypens stora potential, menar Erik Zetterlund.

LNG-terminalen i Oxelösund planeras byggas i två steg där det första steget tas i drift i slutet på 2020 och det andra runt 2023.