Fotograf: Stockholms Hamnar

Kategori: Hamn/Logistik | Miljö | Passagerarsjöfart

Landström för Tallink Silja i Stockholm

Under måndagen invigdes nya elanslutningar i Värtahamnen, vilket gör att Tallink Siljas fartyg numera kan ansluta sig till landström.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]uta sig till landström.

Den nya anläggningen i Värtahamnen för landström är enligt Stockholms hamnar den modernaste och mest effektiva landströmsanläggningen i Östersjöområdet. Möjligheten att ansluta till elnätet i hamn gäller vid Värtahamnens samtliga kajlägen.

– Det är mycket glädjande att Tallink Silja nu kan koppla landström mellan fartyg och kaj i Värtahamnen. Att fartygen inte längre behöver ha maskiner igång vid kaj för att alstra ström, ser vi som ett stort steg för ökad hållbarhet och trivsel. Landanslutningen tillåter oss inte bara att minska våra utsläpp och minimera ljudnivån, men betyder även en förbättrad arbetsmiljö i våra maskinrum, där det blir helt tyst dagtid, säger Marcus Risberg, vd på Tallink Silja AB i ett pressmeddelande.

Kräver stora investeringar och minskar utsläpp

Olika satsningar i miljonklassen behövs när hamnar och rederier arbetar för att kunna elansluta fartyg. I Värtahamnen kostade arbetet kring de nya elanslutningarna 47 miljoner kronor och Tallink Silja fick investera i ny utrustning ombord för att kunna koppla upp fartygen.

Eftersom uppkoppling till landström gör att fartyg slipper använda generatorer i hamn minskar fartygens bränsleförbrukning och utsläpp. Elen Stockholms hamnar använder är klassad som grön el av Naturskyddsföreningens miljöval, det vill säga från vatten, vind, biomassa och solkraft.

Elanslutningar har funnits i Stockholms hamnar sedan 80-talet

Stockholms hamnar har som strategi att vid nybyggen, eller om en kaj eller hamn byggs om att det ska innebära möjligheter för att fartyg vid kaj kan ansluta sig till elnätet. Man har bland annat betalat ut miljonbidrag till rederier för att de ska investera i utrustning för att kunna använda landström istället för generatordrift i hamn. Och ända sedan 80-talet har de två av Viking Lines fartyg som går till Helsingfors kopplat upp sig på landström i Stockholm. Även alla charter- och skärgårdsbåtar i staden ansluter sig till elnätet i hamn.

Inga kryssningsfartyg använder landström i Stockholm

Kryssningsfartygen som då och då anlöper till Stockholms hamn har däremot inga möjligheter i nuläget att ansluta sig till landström. Detta är delvis på grund av att fartygen kanske bara anlöper en hamn en gång, vilket gör det, trots en standard, svårt att installera utrustning ombord som fungerar i flera hamnar men även för att effektuttagen är mycket större. Ett kryssningsfartyg kan nämligen behöva ungefär lika mycket el som en stadsdel.

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]