Fotograf: Stena Line

Kategori: Forskning | Miljö

Flera frågor kring landström återstår att lösa

Forskningsprojektet Kaj-El ger en översikt över situationen i Sverige vad gäller utbud och fartygs användning av landström när de ligger vid kaj.
Kaj-El är ett forskningsprojekt som letts av SSPA. Därtill har Föreningen Svensk Sjöfart, Sveriges Hamnar och Göteborgs universitet deltagit aktivt. Målsättningen under projektets gång har varit att utveckla beslutsstöd för implementering och användning av landström när fartyg ligger vid kaj.

[flowy_not_logged_in] [flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link] [/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.

[/flowy_non_subscriber] [flowy_subscriber_only]n Svensk Sjöfart, Sveriges Hamnar och Göteborgs universitet deltagit aktivt. Målsättningen under projektets gång har varit att utveckla beslutsstöd för implementering och användning av landström när fartyg ligger vid kaj.

En slutsats i projektrapporten Connecting vessels to shoreside electricity in Sweden är att Sverige ligger i framkant vad gäller elanslutning för fartyg i hamn. Enligt rapporten erbjuds denna möjlighet i nio hamnar. Det är framför allt färjor och ropax-fartyg som erbjuds elanslutning. Detta placerar Sverige i topp inom EES vad gäller högspänningsanslutningar för landström.

Projektet visar också att kunskapen om elanslutning för fartyg vid kaj fortfarande är begränsad och att mer riktlinjer gällande installation och användning behövs. En viktig fråga är hur man säkrar elförsörjningen i hamnarna.

– Elanslutning är en pusselbit för framtidens sjöfart och det har därför varit ett intressant projekt för Svensk Sjöfart att vara delaktig i. Vi ser att det finns flera utestående frågor kvar som behöver lösas för att säkerställa att fartyg även i framtiden ska kunna använda landström och att fler får möjlighet till detta, säger Fredrik Larsson, ansvarig för miljö- och klimatfrågor på Svensk Sjöfart.

Rapporten påpekar att samarbete mellan de olika aktörerna utgör nyckeln till framgångsrik implementering av landström. Det krävs därtill mer standardisering för att underlätta tekniska val i sådana projekt. Vidare framgår det att flera områden är i behov av ytterligare forskning. Exempel på sådana är undersökning av effektbehov vid användning av landström och elförsörjningsstrategier för hamnar.

– Vi ser i rapporten att det i dagsläget inte finns en tydlig standardisering, vilket efterfrågas och det krävs också att fler hamnar än svenska hamnar erbjuder landström om det ska vara lönsamt att investera i landström. I slutsatserna av projektet ser vi även att det är troligt att det kommer fler påtryckningar att använda landström i form av nya exempelvis nya regelverk inom EU kommer, säger Fredrik Larsson.

Författare till rapporten är Nicole Costa, Jon Williamsson, Johan Ekholm, Vendela Santén, Sara Rogerson och Martin Borgh. Projektet har fått finansiering av Trafikverkets sjöfartsportfölj.

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]