Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Hamn/Logistik | Miljö | Passagerarsjöfart

Värtahamnen levererar landström

Tallink Siljas Silja Serenade och Silja Symhony har som första två fartyg nu anslutits till landström i Värtahamnen.

Fartygen, som båda trafikerar rutten Stockholm–Helsingfors, är nu anslutna till landström under tiden de ligger i hamn. Högspänningsanläggningen i Värtahamnen är ett resultat av ett samarbete mellan Stockholms Hamnar, Stockholms Stad och Tallink Grupp och syftar till att minska fartygens miljöpåverkan under tiden vid kaj.

Stora investeringar

Användningen av landström gör det möjligt för fartygen stänga av alla maskiner och generatorer, vilket därmed avsevärt minskar både utsläpp, buller i närområdet och förbättrar arbetsmiljön i maskinrummet.

– Vi är mycket glada över att ett så omfattande arbete, i nära samarbete med Stockholms Hamnar och Stockholms Stad, har resulterat i detta betydande steg framåt i vårt arbete med att minska sjöfartens miljöpåverkan. Denna typ av projekt genomförs inte över en natt, då det krävs stora investeringar, personliga ansträngningar och engagemang från alla inblandade parter, men det är uppenbart att åtgärder som dessa måste vidtas, säger Paavo Nõgene, vd för Tallink Grupp.

Fler anläggningar

Tallink Grupp arbetar också tillsammans med Helsingfors och Tallinns hamnar för att det ska bli fler landströmsanläggningar i framtiden.

– Hållbarhetsfrågor är avgörande för sjöfartens framtid, inte minst i hjärtat av Stockholm. Vi är därför särskilt nöjda när Tallink Silja valt att utnyttja våra miljöinitiativ och använda den nybyggda landströmsanläggningen vid den nya Värtapiren. Det är stora och svåra frågor som ingen part hanterar på egen hand, det enda sättet framåt är i samarbete mot ömsesidiga mål, säger Thomas Andersson, vd för Stockholms Hamnar.

Fler fartyg

Ytterligare två fartyg, Baltic Queen och Victoria I, som trafikerar rutten Stockholm–Tallinn, har utrustas med anslutning till landström och arbetet med att ansluta båda fartygen har påbörjats denna vecka. Användning och anslutning av landström kommer därefter att öka under nästkommande månader.