Kystverket får 110 miljoner för oljesanering

Norska Kystverket får 110 miljoner för oljesaneringen efter grundstötningen av det isländska containerfartyget Godafoss. Beslutet kom efter att regeringen godkänt att Kystverkets budget för 2011 får överskridas. Kystverket kan komma att ansöka om mer pengar om det visar sig att oljesaneringen blir dyrare än beräknat. Enligt norsk lagstiftning är det det ansvariga bolaget för oljeutsläppet som ska stå för kostnaderna i samband med sanering. Den norska staten kan därför komma att kräva ersättning av Eimskip, som äger fartyget.Godafoss grundstötte kvällen den 17 februari vid Hvaler i inseglingen till Fredrikstad, cirka fyra nautiska mil norr om den svenska gränsen. Hon fick slagsida på sju grader och man konstaterade snabbt hål på två av fartygets bränsletankar. Tankarna innehöll vardera 250 kubikmeter tung bränsleolja (HFO). Sammanlagt har man hittills plockat upp 110 kubikmeter som läckt ut. Den 23 februari drogs hon flott från grundet.Godafoss, 17.042 ton dödvikt, är flaggat på Antigua och Barbuda.