Norska Kystverket nöjd med oljesanering

Norska Kystverket har avslutat saneringsarbetet efter olyckan med Server den 12 januari förra året. Verket är enligt en rapport som de själva genomfört nöjda med slutresultatet. Dock medges i rapporten att administreringen av resurser kunde ha varit bättre. Bulkfartyget Server grundstötte vid Hellesøy fyr söder om Fedje. Det 180 meter långa fartyget läckte ut 370 ton bränsleolja. Det fanns uppskattningsvis mellan 3.200 till 8.000 sjöfåglar i området vid tiden för olyckan, men effekten på dessa var blygsam, enligt Kystverket. Saneringsarbetet är det mest kostsamma någonsin, men Kystverket har valt att inte publicera hur mycket det kostade.