Fotograf: Kustbevakningen

Kategori: Fartygsaffärer | Haveri | Miljö

Kustbevakningsdop i ny station

Ett nytt kustbevakningsfartyg har fått sitt namn, om än torrt och byråkratiskt, samtidigt Kustbevakningen invigt sin nya station i Oskarshamn.

KBV 033, ett av fyra kustbevakningsfartyg som byggt av konkursade P+S Werften i Tyskland, har nu namngivits av Helena Lindberg, generaldirektör för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Det 55 meter långa miljöskydds- och övervakningsfartyget kommer att opereras av tre besättningar. Under tiden som dessa och fartyget körs in kommer KBV 047 att finnas tillgänglig vid en akut miljöräddningsaktion.