Fotograf: Kustbevakningen

Kategori: Politik | Specialfartyg

Patrullbåt från KBV till Grekland

Kustbevakningen skickar en patrullbåt till vattnen mellan Grekland och Turkiet. Syftet är att bistå det grekiska gränsskyddet och undsätta migranter i nöd.

Inom bara några dagar, eller närmare bestämt den 31 augusti, avslutas EU-uppdraget i Medelhavet för KBV 001 Poseidon. Men redan i oktober är det det dags för nästa båt från Kustbevakningen att medverka i arbetet med de ökande migrantströmmarna.

Utsjöribb

Den här gången gäller det patrullbåten KBV 477, som är en så kallad utsjöribb och en av fyra KBV-båtar som är avsedda för gränskontroller till havs och delfinansierade av EU:s gränsfond.

Uppdraget sträcker sig från den 1 oktober till den 19 december, och besättningen ombord kommer att bestå av tre svenska kustbevakare plus en sambandsman, en så kallad Liaison Officer, från den grekiska kustbevakningen.

– Vårt uppdrag är att upptäcka och övervaka migrantströmmarna till Grekland och att motverka gränsöverskridande brottlighet. Vi har ständig beredskap för sjöräddning för att kunna ge skydd till och rädda migranters liv. Kustbevakningens båt med besättning kommer att arbeta tillsammans med andra länders enheter i operationen, säger Lena Jönsson, generaldirektör för Kustbevakningen, i ett pressmeddelande.

Annat uppdrag

Medan KBV 001 Poseidon ingick i EU:s gränskontrollbyrå Frontex och dess Operation Triton – och enligt de senaste uppgifterna har räddat cirka 5.000 personer på flykt – kommer KBV 477 att ingå i Operation Poseidon, där arbetet och metodiken är av ett annat slag än i Operation Triton.

– Med KBV 001 i Operation Triton opererar vi på öppet hav, långt från land, med ett stort fartyg som har en stor besättning. Där kommer migranterna i hundratal per båt. I den kommande insatsen i Frontex Operation Poseidon i Grekland handlar det mer om skärgårdsmiljö och korta avstånd mellan Turkiet och Grekland där det är mindre båtar som transporterar migranter. Det som förenar uppdragen är mötena med människor på flykt och i nöd och kravet på uthållighet och yrkesskicklighet från vår besättning, kommenterar Lena Jönsson, generaldirektör på Kustbevakningen.

Fotnot: Regeringen beslutade i april i år att Kustbevakningen får bidra i Frontex operationer med flygplan, fartyg, båtar och personal. Mandatet gäller till den 1 maj 2016. För insatser därefter krävs ett nytt regeringsbeslut. Sverige inväntar nu besked från Frontex om behoven inför nästa år.