Fotograf: Gävle hamn

Kategori: Hamn/Logistik | Tank

Rekordvolymer i Gävle

Trots att antalet fartyg minskade i Gävle hamn under 2015 ökade godsvolymerna med 25 procent jämfört med 2014.

2015 blev ett rekordår för Gävle hamn. Även om antalet fartyg som kom till hamnen minskade jämfört med 2014 ökade den totala godsvolymen från 4,7 miljoner ton 2014 till 5,9 miljoner ton förra året, en ökning på mer än 25 procent.

Framförallt är det petroleumprodukter som lett till de ökade volymerna.

Fyllda lager

– Rådande marknadsläge gör att rekordstora volymer petroleumprodukter transporterades till hamnen under förra året. Petroleumprodukterna lagras nu in i väntan på att priserna ska gå upp. Vi har fyra bergrum i drift med en total lagringskapacitet på 525.000 m3. De är fyllda idag, säger hamnens vd Fredrik Svanbom, och fortsätter:

– Gävle Hamn är en viktig tillgång för hela Mellansverige. Med vår effektiva infrastruktur kan vi trygga varuförsörjningen till den snabbt växande Stockholm-Mälardalsregionen. Det unika med hamnen är att vi har plats att växa. Vi ser därför mycket ljust på framtiden.

Färre anlöp

Den nya farleden in till Gävle hamn har möjliggjort för större fartyg att anlöpa hamnen. Men i och med det minskade antalet anlöp, jämfört med 2014. Men enligt Fredrik Svanbom är det något som de trots allt ser som positivt, både för hamnen och miljön.

– Fartygen blir större, vilket är ekonomiskt fördelaktigt för rederierna, men det är också en vinst för miljön. Att antalet fartyg minskade 2015, jämfört med 2014 är därför bara positivt, så länge de totala volymerna ökar.