Kraftig omsättningsökning i A.P. Møller-Mærsk

A.P. Møller-Mærsk redovisar en omsättning på DKK 128,7 miljarder för det första halvåret i år, en ökning med över DKK 40 miljarder jämfört med samma period förra året. Vinsten före skatt steg med nästan DKK en miljard till DKK 17,4 miljarder. Däremot minskade vinsten efter skatt med DKK 3,6 miljarder till DKK 7 miljarder. Resultatet dras ned av Maersk Line, som gör en förlust på DKK 3,7 miljarder. Verksamheten tyngs av lägre rater, högre bunkerkostnader och stora omställningskostnader efter övertagandet av P&O Nedlloyd. Övriga delar av A.P. Møller-Mærsks verksamheter går dock bra. Shippingverksamheten exklusive Maersk Line ökade sin vinst med DKK en miljard till DKK 2,5 miljarder. Olja och gas bidrog med DKK 6,3 miljarder till vinsten, en ökning med DKK 2,1 miljarder.