Mette Mærsk till A. P. Møller-Mærsk

A. P. Møller-Mærsk har tagit leverans av Mette Mærsk från Odense Steel Shipyard. Fartyget, skrov nr 214, fick namnet i en ceremoni med Yumiko Arakawa, fru till Shoshi Arakawa som är styrelseordförande och vd för Birdgestone Corporation, som gudmor. Mette Mærsk är den fjärde enheten i en serie av sex containerfartyg, som för närvarande är de sista containerfartygen under konstruktion vid varvet. Mette Mærsk är 371 meter lång och har en kapacitet på 7.668 TEU, varav 703 kan vara kylcontainrar. Framdriften sker med Wärtsilä Flex-maskineri av typen 12RTFlex96C som utvecklar 67.700 kW. Marschfart är 25,6 knop.