Kraftig ökning av Skeppshypoteks lånestock

Svenska Skeppshypoteks lånestock ökade med 33 procent 2004 jämfört med året innan till 6.125 miljoner kronor. Vinsten uppgick till 63 miljoner kronor, ungefär som 2003, trots lågt ränteläge på kapitalmarknaden och sjunkande dollarkurs. Förra året beviljades lån på 2,2 miljarder kronor. Reservfonden uppgår nu till 1.139 miljoner.