Kategori: Ekonomi | Fartygsaffärer

Allt färre shippingbanker

Efter att sjöfartsnäringen stod på toppen 2008 har antalet banker som är intresserade att finansiera fartygsinköp minskat dramatiskt. Därför måste branschen hitta nya finansieringsalternativ. 

Enligt tidningen IHS Fairplay gav Frans van de Bospoort, vd för kemi-, LPG- och produkttankergruppen vid DVB Bank, det rådet då han nyligen talade vid en Navigate Events-konferens.   

År 2008 var omkring 100 banker involverade inom sektorn för fartygsfinansering, medan det idag är endast ett tjugotal banker som själva hävdar att de är intresserade av sjöfartsfinansiering. 

Enligt Frans van de Bospoort så är det dock snarare bara ett tiotal banker som i praktiken är aktiva inom shipping. 

Krympande skara

Ett stort antal etablerade shippingbanker – bland annat i Tyskland, Storbritannien och Nederländerna – har mer eller mindre slutat att låna ut pengar till fartygsinköp. Istället har de sålt, eller är på väg att sälja, sina portfolios. Endast ett mycket begränsat antal banker är intresserade av att ingå några nya affärer. 

Frans van de Bospoort menar dessutom att bankernas utlåningspolicies blivit allt mer selektiva och inriktade på kvalitet.  

– Vissa banker vill bara göra affärer med en liten kärngrupp klienter, andra är mer öppna, sade han vid konferensen. 

Nya finansieringsmöjligheter

Därmed har finansieringsmöjligheterna förändrats, och en ny källa till aktiv finansiering är försäkringsbolag och pensionsfonder. Efter att på senare år blivit brända på fastighetsmarknader och andra kapitalmarknader är de nu intresserade av att investera i shipping. Enligt van de Bospoort vill de dock inte göra detta direkt, utan uppvaktar istället shippingbankerna för att på den vägen finansiera projekt och i gengäld få ett ökat kassaflöde.    

Frans van de Bospoort är dock övertygad om att bankerna kommer att hålla i pengarna ett bra tag framöver.   

– Bankerna kommer att fortsätta vara pressade inom en överskådlig framtid, och det kommer inte att finnas särskilt många banker som är villiga att satsa pengar på sjöfartsnäringen.

Kommentarer

  • Egon Svensson, the sailor

    Kan det ha att gora med overcapacitet och darmed dalig lonsamhet.

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.