Fotograf: Göteborgs Hamn

Kategori: Ekonomi | Hamn/Logistik

Mindre gods, färre pax och färre fartyg i svenska hamnar

Under fjärde kvartalet 2012 minskade såväl fartygsanlöp och godsomsättning som antalet passagerare i svenska hamnar jämfört med motsvarande kvartal 2011 enligt färsk statistik från Trafikanalys.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]stik från Trafikanalys.

Antalet fartygsanlöp var 19.700, en minskning med fem procent. Så mycket minskade också godsomsättningen som totalt uppgick till 42,2 miljoner ton. Av dessa lossades 22,3 miljoner ton medan 19,8 miljoner ton skeppades ut. Cirka hälften av allt gods hanteras av de fem största hamnarna, där Göteborg var störts med 9,8 miljoner ton gods över kaj.

Rorogodset minskade med 9 procent, torrbulk med 6 procent, men det var inte allt som minskade. Flytande bulk gick mot strömmen med en ökning på 3 procent.

Det sjöfraktade inrikes godset minskade med 3 procent till i sammanhanget blygsamma 2,7 miljoner ton. Nästan hälften av detta var oljeprodukter.

Sex miljoner passagerare passerade genom svenska hamnar under kvartalet, en minskning med två procent. Däremot ökade antalet passagerare med två procent i Gotlandstrafiken till 248.000.

 

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]