Fotograf: Henrik Ekberg

Kategori: Container | Hamn/Logistik

”Konflikten måste prioriteras”

Göteborgs Hamn sätter press på Medlingsinstitutet i hamnkonflikten. ”Tempot måste upp. För varje dag som går tappar vi trafik” menar Ulrica Messing, ordförande i Göteborgs Hamn.

Göteborgs Hamn bjöd i dag in till presskonferens i direkt anslutning till hamnbolagets styrelsemöte. 

– Hamnkonflikten finns alltid på agendan på våra styrelsemöten, men nu ser det ut som att konflikten eskalerar i stället för att komma till ett avslut, sade Ulrica Messing. 

”Sverige går urstarkt”

Och eskaleringen sker, menade Ulrica Messing, i ett läge där hamnen står urstark för att ta marknadsandelar av andra hamnar i världen.

– Vi har investerat i Hamnbanan, nya kranar i containerhamnen, logistikytor och så vidare. Vi har en modern hamn med stora möjligheter att öka godsvolymerna. Detta i en tid då hela Sverige går urstarkt, med den högsta och snabbaste växande sysselsättningen av alla EU:s medlemsländer. Den konflikt som nu pågår kan aventyra allt detta.

Bokningsstopp

Ulrica Messing och Jan Hallberg, vice ordförande i hamnbolaget, som också fanns med vid presskonferensen, har de senaste veckorna träffat flera av hamnens kunder.

– Flera av de stora rederierna har lagt bokningsstopp på Göteborg. Det som är unikt med Göteborgs hamn är direkttrafiken som vi har haft sedan slutet av 60-talet. Den gör att vi har en särställning mot andra hamnar i Sverige. Tappar vi direkttrafiken tappar hela Sverige på det. För varje omlastning och feederbåt så blir affären dyrare.

– Problemet blir ännu värre av att rederierna även är beredda att lägga bokningsstopp på andra hamnar i Sverige, därför att man uppfattar att konflikten skvätter över på de andra hamnarna. Helsingborg slår i taket för sin kapacitet, så gör även Norrköping och Gävle.

Tappat 18 procent

Förutom de ekonomiska konsekvenserna av detta så slår det även mot miljön eftersom man tvingas lägga om godset på lastbil. Vissa kunder väljer, enligt Messing, till och med att flyga hem godset.

Hittills i år har containerterminalen tappat 18 procent av godsvolymerna. 

– Att inte få in containrar till hamnen innebär också att exporten drabbas. Det blir en obalans mellan fulla och tomma containrar, något som containerterminalen i Göteborg annars är bra på med ungefär lika stor import och export, menade Jan Hallberg. 

Kan inte vänta på utredningen

Sedan i november har Medlingsinstitutet varit involverade i konflikten utan att en lösning har kommit till stånd. Regeringen har tillsatt en utredningen ska se över lagstiftningen kring stridsåtgärder. Men utredningen kan ta tid, enligt Messing.

– Vi hinner inte vänta på det utan kommer nu att ta kontakt med medlarna. För oss är det oerhört angeläget och högst prioriterat att medlarna vid nästa medlarsamtal nu på onsdag har ett tempo i förhandlingarna som gör att konflikten får ett slut. Medlingen har tagit för lång tid, man träffas för sällan och prioriterar det inte tillräckligt högt. Jag vet inget annat område som man har medlat så här länge utan att ha kommit till en lösning. Vid mötet nu på onsdag förväntar jag mig att de bokar nästa möte direkt på torsdag, fredag eller lördag.

Långsiktighet

Någon vapenvila ser man inte som en lösning på konflikten.

– Vi vill ha en långsiktig lösning, vi vill ha ett avtal. Vi vill kunna ta kontakt med de stora rederierna och säga: ”styr om trafiken kom tillbaka med direktanlöpen till Göteborg.

De bästa hamnarna i Europa som Göteborg konkurrerar med lyfter 30 containrar per timma. Som bäst har Göteborg lyft 28, i dag är snittet 17 och vid de sämsta tidpunkterna lyfter vi 11, det går inte.

”Det är tragiskt”

Jan Hallberg tycker det är oansvarigt att dra konflikten så långt.

– Det är för mig obegripligt. Det vi mödosamt har byggt upp i Göteborgs hamn under årtionden med ett världsunikt järnvägspendelsystem och miljöarbete i toppklass håller nu successivt på att eroderas när det gäller trovärdigheten. Vi har träffat stora redare i Asien som säger att det här blir inte lätt att ta tillbaka. Det finns åtskilliga europeiska hamnar som står beredda att ta över. 

Johan Trouvé, vd på Västsvenska Handelskammaren deltog också vid pressträffen:

– Vi upplever den starkaste konjunkturen sedan kriget och hamnen som tidigare har varit vår största fördel är nu vår största nackdel. Det är tragiskt.