Fotograf: Henrik Ekberg

Kategori: Container | Forskning | Hamn/Logistik

Högskola granskar konflikten

Handelshögskolan i Göteborg och SSPA ska i en ny studie granska hamnkonfliktens effekter utifrån ett nationellt perspektiv. 

I september presenterade Business Region Göteborg sin analys av konflikten mellan APM Terminals och Hamnarbetarförbundet med fokus på dess påverkan på näringslivet. För Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och SSPA kommer fokus att ligga på att studera effekterna av konflikten och hur problem som uppstått har hanterats i konfliktens olika skeenden.

”Effektiv och tillförlitlig”

Till exempel vilka aktörer som påverkas, hur de påverkas, vilka åtgärder som utförts för att minska konsekvenserna och vad effekterna har blivit.

– För ett så handelsberoende land som Sverige är det av yttersta vikt att vår största hamn är effektiv och tillförlitlig, säger projektledaren Johan Woxenius, professor vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet i ett pressmeddelande från Lighthouse och fortsätter:

– Tids- och kostnadspressen i dagens komplexa produktionskedjor är så hård att produktionsleden bara placeras där logistiken fungerar fläckfritt. Vi behöver veta mer om hur avbrott påverkar och om strategier för att hantera störningarna.

Klart september 2019

Studien kommer att delas in i olika ”arbetspaket” som kommer att bli klara efter hand mellan mars 2018 och januari 2019. I september 2019 ska en slutrapport presenteras. 

– Nu är det containerflödena via Göteborg som inte fungerar, nästa gång kan det vara stormar eller attacker på informationssystemen som stoppar flödena. Med bättre kunskaper om effekterna och beredskap för att styra om godset kan kommande skador på ekonomi och miljö begränsas, säger Johan Woxenius.

Finansiering

Bakom finansieringen står Trafikverket och förutom Johan Woxenius består arbetsgruppen av Rickard Bergqvist, Lighthouse två postdoktorer Marta Gonzalez-Aregall och Anastasia Christodoulou på Handelshögskolan liksom Martin Svanberg, Vendela Santén och Sara Rogerson på SSPA.