Sjöfarare prioriteras av kommissionen

Tillgången till europeiskt sjöfolk kommer att vara en klar prioritet i EU-kommissionens kommande transportpolitik för framtiden. Det sade Mattia Pellegrini som ingår i transportkommissionär Antonio Tajanis stab på en konferens anordnad av Mobility for Prosperity in Europe, berättar Lloyd’s List. Enligt Pellegrini är konkurrensen stenhård inom bemanningssektorn och det finns en reell risk att den europeiska sjömanskåren kan reduceras till nästan noll om inget görs. Uttalandet applåderas från sjöfackligt håll, men i rederileden finns det en oro om att detta kan innebära att kommissionen blåser liv i det kontroversiella bemanningsdirektivet och ställer krav på ren EU-bemanning av färjor i trafik inom unionen. Enligt Lloyd’s List är det många europeiska rederier som uttrycker stöd för utbildning och behov av europeiskt befäl, men att behovet av europeiskt manskap är litet eller obefintligt.