Fotograf: Arkivbild: Henrik Ekberg

Kategori: Arbetsmarknad | Hamn/Logistik | Miljö

Tågpendlar läggs ned på grund av konflikten

Den pågående hamnkonflikten gör att SCT Transport lägger ned två containertåglinjer.

SCT Transport är en av Sveriges största förmedlare av containertransporter. Företagets vd berättar nu i en intervju med Transport & Logistik Idag att de tvingas lägga ned flera av sin containertågpendlar till och från Göteborgs Hamn på grund av den pågående konflikten mellan APM Terminals och Hamn4an:

– Under rådande besvärliga omständigheter är det ohållbart för oss att fortsätta med containertågtransporter i nuvarande omfattning, säger Svante Altås, vd i SCT Transport till Transport & Logistik Idag.

Drabbas hårt

Från 1 april lägger SCT Transports ned sina linjer Göteborg–Jönköping samt Göteborg–Gävle. Samtidigt reducerar de antalet containertågtransporter mellan Göteborg och Örebro/Eskilstuna från sju till fyra tåg per vecka. Dessutom lägger SCT Transport ned sin Jönköpingsterminal. Svante Altås säger i intervjun med Transport & Logistik Idag att de har drabbats av vikande volymer på grund av att rederier väljer att trafikera andra hamnar än Göteborg under konflikten:

Permanenta lösningar

– Den långvariga konflikten har nu medfört att ett växande antal varuägare och speditörer har flyttat vissa av sina import- och exportflöden till andra hamnar. Och detta leder till minskade volymer både på järnväg och på landsväg till och från Göteborgs hamn. Ett oroande tecken är att många av våra kunder meddelar oss att förflyttningarna till andra hamnar är permanenta lösningar.

Tragiskt

Till Sjöfartstidningen kommenterar Göteborgs Hamns vd Magnus Kårestedt ett det hela är tragiskt.

– Det är ju riktigt illa att konflikten skadar hamnens kunder på det sättet, på ett oproportionerligt starkt sätt skulle jag vilja säga. Det drabbar både de direkta kunderna, en järnvägstransportör som i det här fallet, men också redare, agenter och åkerier. Men också industrin, som ju är vår gemensamma kund, drabbas och måste hitta andra sätt att transportera som kan bli mycket dyrare.

Gods på väg i stället

Det gods som inte kan gå med tågpendlarna hamnar sannolikt på lastbil i stället, enligt SCT Transports vd.
– Vi och våra kunder har ju byggt upp ett så bra system här i Göteborg med över 50 procent gods som kommer på järnväg, med sjöfarten som har skapat gröna, väldigt bra lösningar. Så nu kan vi även drabbas av helt oönskade miljöeffekter, säger Magnus Kårestedt.

Helt förtvivlade

Han bekräftar att minskade anlöp och uteblivna intäkter i samband med hamnkonflikten är kännbara för hamnen, men vill betona att andra har det betydligt värre.
– Att hamnen förlorar pengar är det lilla problemet. Det är i industrin de stora kostnaderna ligger. Man vill ju inte gråta över de sakerna när man vet att det är så många som lider, som drabbas mångdubbelt mer och till och med företags överlevnad riskeras som i det här fallet. Det är många industrikunder som hör av sig till mig och är helt förtvivlade.