Jurister varnar för pool-konsekvenser

Jurister från Norton Rose varnade delegaterna vid ett seminarium på Baltic Exchange för konsekvenserna om man deltar i en pool som kan vara i strid med EUs konkurrensregler. Det kan gälla t.ex. om man har gemensam prissättning. Man menar att de flesta pooler måste struktureras om för att undvika att hamna i myndigheternas klor. Det kan leda till massiva böter och fängelse. Till Lloyd’s List säger Martin Coleman från Norton Rose att ”whistleblowing”, d.v.s. att ange övriga deltare i poolen kan komma att vara det enda alternativet för att undvika straff, om det visar sig att poolen inte är i enlighet med lagstiftningen. En lösning kan vara att ombilda en pool till ett fullständigt joint-venture.