Kategori: Ekonomi | Fartygsaffärer

Tyska redare varnar för konsekvenser av skatteregler

Tyska redare varnar för att upp emot 1.000 KG-bolag (kommanditbolag) som äger ett fartyg vardera kan komma att gå i konkurs om nya tyska skatteregler träder i kraft. KG-bolagen poolar ofta sina fartyg med varandra och den nya skatten gäller kontanttransaktioner mellan bolagen. Regelförslaget är en skatt på 19 procent och skall gälla retroaktivt för de sju senaste åren, skriver Fairplay. Totalt rör det sig om hundratals miljoner euro.