Fotograf: Christopher Kullenberg Rothvall

Kategori: Ekonomi | Färjetrafik

Jätteförlust för Gotlandsbolaget

De rusande bränslepriserna blev ett hårdare slag för Gotlandsbolaget än pandemin. När koncernen under tisdagen redovisade bokslutet för 2022 stod det klart att Destination Gotland och Hansa Destinations står för nära en halv miljard i förlust.
Under tisdagen presenterade Rederi AB Gotlands vd Håkan Johansson det ekonomiska resultatet för dels förra årets fjärde kvartal, samt helåret 2022. Det är första gången som rederiet presenterade ett resultat sedan börsnoteringen på Nasdaq First North Growth Market.

[flowy_not_logged_in] [flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link] [/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.

[/flowy_non_subscriber] [flowy_subscriber_only]alv miljard i förlust.”} /–>

Under tisdagen presenterade Rederi AB Gotlands vd Håkan Johansson det ekonomiska resultatet för dels förra årets fjärde kvartal, samt helåret 2022. Det är första gången som rederiet presenterade ett resultat sedan börsnoteringen på Nasdaq First North Growth Market.

– Koncernens justerade rörelseresultat, det vill säga exklusive reavinster, var en kraftig förlust. Det berodde på ökade drivmedelskostnader och den utveckling som följde efter Rysslands invasion av Ukraina, säger Håkan Johansson under presentationen.

Tungt år för färjerederierna

Koncernen, som totalt samlar sex olika verksamheter, stannade på ett negativt justerat rörelseresultat på -129,4 miljoner kronor. Bolagen som bedriver färjetrafik, Destination Gotland och Hansa Destinations, hade ett negativt justerat rörelseresultat på hela -417,2 miljoner kronor.

Rederi AB Gotlands vd, Håkan Johansson.

För att möta kostnadsökningarna och även för att säkerställa att inte behöva använda rysk energi, genomförde Destination Gotland ett byte av bränsle från LNG till MGO på färjorna Gotland och Visby under slutet av året.

– Det kommer att ge ett hack i kurvan på vår klimatfärdplan. Vi har för avsikt att återgå till fossilgas och biogas så snart prisbilden medger och vi kan säkerställa gasens ursprung, säger Håkan Johansson.

Satte Hansa Destinations på paus

Åtgärderna täckte dock inte kostnadsökningarna och under fjärde kvartalet eskalerade förlusten inom färjetrafiken, varför beslut togs att inte bedriva Hansa Destinations linje Nynäshamn–Rostock under 2023 samt att justera Destination Gotlands biljettpriser. Det är enligt Håkan Johansson två svåra, men nödvändiga beslut.

– Destination Gotland beslutade om justerade priser på biljetter och frakt för 2023, vilket har bidragit till en lokal debatt om Gotlandstrafikens finansiering. Gotland har med sitt ö-läge särskilda behov att säkerställa en effektiv trafik året runt, då sjövägen är den primära vägen för resenärer och frakt, och därför upphandlar Trafikverket färjetrafiken till ön. När priset på drivmedel stabiliseras på en lägre nivå, kommer vi att reflektera detta i biljettpriserna, säger han.

Operationella utmaningar

När det gäller Hansa Destinations är inte de ökade drivmedelskostnaderna enda orsaken till att linjen sattes på paus.

– Operationella utmaningar och svårigheter att säkra tillräcklig godsvolym gör att verksamheten inte bedöms vara finansiellt gångbar. Vi byggde upp viktigt kunskapskapital under den tid vi drev linjen och utvärderar nu en möjlig fortsättning från 2024, säger han.

Ökat intäkterna

Under helåret 2022 ökade koncernens totala intäkter till 2,9 miljarder kronor mot 2,3 miljarder föregående år. Det är ett högre resultat än under åren före pandemin, vilket enligt Håkan Johansson beror på ökade trafikintäkter för Destination Gotland genom ett ökat resande, högre snittpriser på biljetterna, ersättning från Trafikverket för ett höjt bunkerindex samt genom nya intäkter från Hansa Destinations.

Under oktober och november sålde Gotlandsbolaget av fyra av Gotland Tankers sex produkttankfartyg i genom Gotland Carolina, Gotland Aliya, Gotland Sofia samt Gotland Marieann. Det gav en reavinst på 519,5 miljoner kronor.

– Produkttankmarknaden var betydligt starkare under 2022 än tidigare år och det gjorde att försäljningarna var gynnsamma, säger Håkan Johansson.

Gotlandsbolaget har nu två produkttankfartyg kvar i flottan, Wisby Pacific och Wisby Atlantic, vilka ägs till 50 procent. 

Ett starkt bolag trots förlusterna

Trots det tuffa året ser Håkan Johansson positivt på framtiden.

– Gotlandsbolaget är ett finansiellt starkt bolag trots förluster 2022, till stor del tack vare långsiktighet och försäljning av tillgångar med reavinster. Vi fortsätter utvecklingen av framtidens fartyg och arbetet med Horizon-serien, där en vätgasdriven katamaran presenterades under fjärde kvartalet 2022. Vi utvecklar även våra verksamheter i stort och utvärderar kontinuerligt investeringar i nya färjelinjer, fartyg, energiinfrastruktur och besöksmål, säger Håkan Johansson.

[/flowy_subscriber_only]
Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]