Intensivt år för Polsteam

Polsteam har hittills i år beställt totalt 24 nya fartyg vid kinesiska och japanska varv. Rederiet har också satsat mycket pengar på att rusta upp sina äldre fartyg, många av företagets bulkfartyg är äldre än 30 år. Under november genomfördes en översyn och reparationer av fartyg större än 20.000 brutto, däribland Oksywie och Iryda. Polsteam planerar också stora reparationer och stålbyten under 2008 och ska under året byta ut 2.500 ton stål.Sedan 1 oktober har Polsteam höjt lönerna för sina ombordanställda. För vissa uppgår lönelyftet till 20 procent. Under 2008 planerar rederiet att höja lönefonden med ytterligare fem procent för att kunna behålla särskilt viktig personal som det riskerar bli brist på.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.