Mer gods för Polsteam

Ifjol transporterade Polsteams bulkfartyg 26,6 miljoner ton gods, en ökning med två miljoner ton jämfört med 2005. Detta återspeglas i nettoresultatet som steg till cirka PLN elva miljoner (EUR 2,8 miljoner). Resultatet för hela Polsteam-koncernen redovisas senare. De största godsslagen är traditionellt kol och koks. Rederiet transporterade totalt 8,1 miljoner ton av dessa mot 6,6 miljoner ton 2005. Eftersom den polska exporten minskar var det ryskt kol som övertog en del av Polsteams kapacitet. Den ryska kolen skeppades från den estniska hamnen Muuga, lettiska Riga och ryska St Petersburg. Andra viktiga godsslag är spannmål med 4,4 miljoner ton, fosfor 1,6 miljoner ton och gödsel /gödningsämnen 1,3 miljoner ton. 7,5 miljoner ton gods transporterades i befraktning. 24,7 miljoner ton gods transporterades mellan utländska hamnar (cross trading), medan bara 1,7 miljoner ton var polsk utrikeshandel. För närvarande har Polsteam 75 fartyg och sysselsätter 2.700 ombordanställda och 260 i landorganisationen.