Rekordår för Polsteam

Polsteams flotta transporterade 600.000 ton mer bulkgods i fjol jämfört med 2006. Resultat blev 27,2 miljoner ton vilket är rekord sedan 1984. Av detta var 9,3 miljoner ton kol, en annan stor godsdel var spannmål på 4,9 miljoner ton. 91,6% av transporterna var cross-trade, där USA svarade för största andelen.