Intensivt uppköpsår för Maersk-koncernen

2005 var ett intensivt år för A.P. Møller-Mærsk-koncernen med uppköp av P&O Nedlloyd, Kerr-McGee Corporation och Norse Merchant Group. Omsättningen steg kraftigt till DKK 208.702 miljoner, medan vinsten efter skatt sjönk från DKK 28.256 miljoner 2004 till DKK 20.206 miljoner. I resultatet ingår vinst på fartygsförsäljningar med USD 280 miljoner. Resultatet har också belastats med USD 298 miljoner i fusioneringskostnader i samband med uppköp av företag. Totalt har USD 500 miljoner avsatts för detta ändamål.