Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Politik

”Inga problem på efterfrågan”

Om vi i framtiden inte enbart ska bygga välstånd utan också hållbara samhällen, då kommer sjöfarten att spela en helt avgörande roll, var Carl-Johan Hagmans budskap på Samtal om blå tillväxt i Stockholm på måndagen.

Carl-Johan Hagman, rederichef för Stena AB, vd för Stena Line samt övergripande ansvarig för Stenas verksamhet inom shipping och offshore drilling, betonar att det inte råder någon brist på gods att transportera i världen.

– Det är inga problem på efterfrågan, den globala volymtillväxten är bra. Problemet är att vi har ungefär 50 procent mer varv på jordklotet än vad vi behöver och så verkar det som om vi har en aldrig sinande investeringslysta i vår bransch, vilket gör att det är på utbudssidan som vi kontinuerligt förbygger oss själva och då får vi cyklikaliteten. Men vi ska bara veta att den underliggande makrotrenden, alltså mera transporter, den är det inget fel på.

Tekniskt kunnande

Carl-Johan Hagman anser att vi bara sett början av sjöfartens potential. Sjöfarten kommer att fortsätta att växa. 

– Den utmaning som vi har är miljöutsläppen. Jag tycker en av de slående trenderna har varit hur lite teknikutveckling det varit de senaste 30 till 40 åren. Jag tror att det går tillbaka till att det finns väldigt lite traditionella rederier kvar. Alla rationaliserade på 1970- och 1980-talen och teknikavdelningarna åkte ut. Det finns väldigt få fartygsägare idag som har en uppfattning kring teknisk standard. Våra nybyggnationsvarv har inte ett incitament att utveckla nya produkter, de har ett incitament att bygga långa serier av samma typ av fartyg.

För att vi ska kunna lösa sjöfartens utmaningar så måste det finnas tekniska förutsättningar att göra det.

– Dessa sitter vi på i Sverige och vi ska inte glömma det i diskussionen.

Starkt IMO

Carl-Johan Hagman tog även upp nödvändigheten av internationell lagstiftning och IMO:s viktiga roll.

– Lagstiftningens betydelse blir bara viktigare och viktigare. Jag anser att IMO:s förutsättningar att fortsätta spela en viktig roll är bland det absolut viktigaste vi har. Vi behöver lagstiftning som är genomtänkt som inte enbart underbygger IMO utan också underbygger en kvalitetssjöfart, förklarade han, men varnade samtidigt för olika nationella regler.

Vällovliga handlingar undergräver

Han säger att man på europeisk och svensk sida på miljösidan ofta vill ta steg framåt.

– De är säkert vällovliga i den enskilda handlingen, men vi undergräver en väldigt fin svensk tradition av frihandel. Vi har allt att vinna på ett starkt IMO som lyckas sätta minimireglerna precis som ITF. Sjöfarten är den enda industrin som har ett globalt regelverk, låt oss inte underminera det regelverket.

– Jag skulle gärna se att vi för en politik i Sverige där vi aktivt fortsätter att stötta frihandel, FN och IMO, på ett ännu starkare sätt än det vi gör idag. Viktigt att Sverige är med och utvecklar kvalitets-, säkerhets- och miljönormer.

Viktiga entreprenörer

Duktiga entreprenörer anser Hagman att är viktiga för sjöfartens utveckling.

– Det handlar inte enbart om rambetingelser utan också förmågan att vara duktiga affärsmän och kunna vara värdeskapande i en global miljö. Jag tror att svensk sjöfartspolitik idag går ut på att bevara det vi har. Det blir svårt att få stora aktörer att flytta in om man inte har dramatiskt bättre villkor än vad vi har i omvärlden och det har vi inte, utan då handlar det om att bygga från botten igen. Då gäller det att vi stöttar entreprenörerna på alla möjliga sätt.