Parterna i Blå tillväxt vid Maritima mötesplatsen i Visby: Oscar Lindgren på Sjöfbefälsföreningen, Anders Hermansson på Svensk sjöfart och Mikael Lindmark på Seko sjöfolk.

Fotograf: Klara Johansson, Seko sjöfolk

Inflaggning kan ge 1.450 nya ombordjobb

Enligt en ännu opublicerad rapport från Blå tillväxt skulle fler fartyg under svensk flagg säkra sjöfartskompetens, skapa fler sjöfartsjobb och ge betydande positiva ekonomiska effekter för sjöfarten och Sverige.
Svensk sjöfarts vd Anders Hermansson presenterade på tisdagen på Maritima mötesplatsen i Visby en ny rapport från Blå tillväxt om effekterna av inflaggning till Sverige. Rapporten kartlägger möjliga åtgärder för att stärka den svenska sjöfartens konkurrenskraft och visar på potentiella effekter av inflaggning för sysselsättning och tillväxt.

[flowy_not_logged_in] [flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link] [/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.

[/flowy_non_subscriber] [flowy_subscriber_only]gen på Maritima mötesplatsen i Visby en ny rapport från Blå tillväxt om effekterna av inflaggning till Sverige. Rapporten kartlägger möjliga åtgärder för att stärka den svenska sjöfartens konkurrenskraft och visar på potentiella effekter av inflaggning för sysselsättning och tillväxt.

De förslag man räknar på i rapporten är att Sverige använder en större del av det tillgängliga utrymme som finns under EU:s regelverk för utformning av konkurrensförutsättningar för sjöfarten, genom att:

  • Utveckla tonnageskatten så att fler typer av sjöfart och sjöfart som i större utsträckning bedrivs på Sverige kan inkluderas i tonnageskattesystemet. 
  • Avskaffa eller kraftigt justera stämpelskatten. 

Anders Hermansson förklarar att stämpelskatten är en avgift som man betalar när ett fartyg flaggas svenskt. Beloppet förhåller sig till fartygets värde och kan bli mycket stort. 

– Vi är i Sverige ensamma om att ha den här typen av beskattning, säger han. 

Fler fartyg under svensk flagg bidrar enligt rapporten till att säkra sjöfartskompetens och skapar fler sjöfartsjobb.

– Genom att få fler fartyg under svensk flagg kan vi säkerställa utbildningsförmågan så att vi kan utbilda fler svenska sjömän. Det ger också fler jobb. Vi har räknat med en inflaggningseffekt på mellan 25 och 40 procent, det ger mellan 700 och 1.450 extra jobb ombord i Sverige. Det kommer dessutom att uppstå ytterligare arbetstillfällen på rederikontor och i verksamheter som levererar tjänster till sjöfarten.

Inflaggning skulle också innebära stärkt försörjningsberedskap och ökad andel kvalitetsfartyg utmed Sveriges kust.

– Skulle vi få denna inflaggning av fartyg skulle det bidra markant till att stärka den svenska försörjningberedskapen. Vi skulle också se till att utmed den svenska kusten går det svenska fartyg med de bäst utbildade besättningarna och de bästa tekniska förutsättningarna ombord, därigenom ökad säkerhet och minskad påverkan på miljön, säger Anders Hermansson. 

De ekonomiska effekterna av inflaggning skulle leda till en ökad omsättning inom sektorn på 2,7–5,4 miljarder kronor per år, ett ökat förädlingsvärde på mellan 500 miljoner och 1 miljard kronor per år samt multiplikatoreffekter utanför rederinäringen som beräknas till mellan 950 miljoner och 1,9 miljarder kronor årligen. Utöver det räknar rapporten med en ökning av BNP på 1,5–3 miljarder kronor. 

– Slutsatsen vi inom Blå tillväxt kan dra av rapporten är att de här åtgärderna är statsfinansiellt lönsamma. Det här skulle också leda till att statens samlade skatteintäkter från sjöfarten faktiskt ökar.

Rapporten kommer att publiceras efter sommaren.

[/flowy_subscriber_only]
Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]