Imperials flotta växer

Göteborg/London-baserade Imperial Shipping har köpt bulkfartyget Maha Roos, byggt 1982 i Japan och på 64.931 ton dödvikt. Därmed består rederiets flotta av 15 helägda fartyg (bulk- och ro-ro-fartyg), samt fem inchartrade fartyg på tidscertepartier. Imperial Shipping är också ensamägare av Svenska Orient Linien.