Maersk Lines flotta växer mest

Under 2011 växte Maersk Lines flotta med hela 392.000 TEU (+18 procent), det är den största ökningen – mätt i TEU – bland världens containerrederier, enligt analysföretaget Alphaliner. Det danska rederiet har nu en marknadsandel på 16 procent (runt 2,5 miljoner teu). Något lägre än toppåret 2005 då marknadsandelen var 18,2 procent.Totalt ökade den totala containerkapaciteten – alla containerrederier inräknat – med 7,3 procent under 2011.