Swedish Clubs försäkrade flotta växer

Swedish Club noterar goda siffror för årets nio första månader. Den försäkrade flottan har nu ökat till 46,6 miljoner brutto, vilket är en rekordnivå. Tillväxten kommer från både existerande medlemmar och nya medlemmar.– Det här året har vi också sett en omsvängning i hur marknaden uppfattar Swedish Club. Förr har vissa ansett att Swedish Club framför allt är en skrovförsäkrare, om än med ett starkt intresse inom P&I. Idag har den här uppfattningen svängt. Vi ses nu som en expanderande och attraktiv P&I Club, medan vi också behållit ett starkt engagemang till den marina sidan av vår verksamhet, säger vd Lars Rhodin.Under ett styrelsemöte beslutade man också om en generell ökning för P&I perioden 2011–2012 om 2,5 procent. Man förklarar den ”blygsamma” ökningen med ökande ansvarsskyldigheter för rederier och att värdet på ekonomiska krav kommer att öka i samband med att ekonomin återhämtar sig, bland annat. En generell ökning för freight, demurrage & defence om tio procent bestämdes också. Detta förklaras med inflation och högre utnyttjning av Swedish Clubs resurser.