IMO tog beslut om svavelreduktion

IMO:s havsmiljökommitté Marine Environment Protection Committee (MEPC) har nu tagit beslut om en gradvis reduktion av svavelinnehållet i bunkeroljan. Generellt kommer svavelhalten att minskas från 4,5 procent till 3,5 procent och i de särskilda utsläppsområden som kallas ECA, emission control area (tidigare SECA) gäller en procent från juli 2010 och 0,1 procent från 1 januari 2015. Östersjön har tidigare utsetts till ECA och i dag gäller en maximal svavelhalt i den bunkerolja som förbränns i våra vatten på 1,5 procent.