Hamnstriden i USA fortsätter

Protesterna mot DP World’s övertagande av P&O:s terminaler i USA fick nytt bränsle sedan en israelisk dagstidning hävdat att det statsägda Dubai-företaget står bakom en arabisk bojkott mot Israel. Samtidigt är motionsfloden i den amerikanska kongressen nu så strid att den kallas ”Dubai-hysterin” i amerikansk press. Motionärerna vill allt från att lagstifta mot alla utländska investeringar i amerikanska hamnar till att utreda hur affären kunde godkännas av Bush-administrationen. Samtidigt har två försök att i domstol stoppa övertagandet misslyckats, ett i USA och ett i London.