Skuld varnar när USA hävdar jurisdiktion

En amerikansk domstol har dömt en redare för oljeutsläpp och falska noteringar i oljedagboken som skett utanför amerikanskt vatten. Domstolen slår därmed fast att USA har jurisdiktion trots att inget utsläpp eller falska noteringar gjorts på amerikanskt vatten och inte som rederiet hävdat att det skulle vara flaggstatens jurisdiktion.Skuld varnar med anledning av domslutet sina medlemmar och uppmanar dem att ta till sig ett uttalande från en amerikansk juristfirma som säger att domen ”kan komma att leda till mer frekventa åtal mot utlandsflaggade fartyg som kommer till USA med falska dagböcker ombord. Det blir än viktigare för redare och managementbolag att med kraft se till att deras miljöledningssytem följs, att upptäcka och åtgärda felaktiga utsläppsrutiner samt att se till att fartygets loggar är korrekta och verifierbara.”