Framnes befälhavare bötfälls i Estland

Estniska gränsbevakningsväsendet har bötfällt befälhavaren på det NIS-flaggade lastfartyget Framnes som grundstötte vid Aksiön nära Muuga hamn den 10 maj. Bötesbeloppet landar på EUR 767. Vid provtagning visade det sig att befälhavaren hade en promille alkohol i blodet. Framnes orsakade också ett mindre oljeutsläpp. Fartyget som fick skrovskador repareras i Netaman Ship’s Repairs docka i Paljassaare hamn.