Framnes loss från grundet

Vid midnatt drogs Framnes loss från grundet vid ön Aksi ö nära Muuga hamn. Lossdragningen gjordes av estniska PKL:s bogserare Mars och Eridan som därefter bogserade fartyget till en ankarplats vid ön Prangli. Igår eftermiddag började man pumpa bränsle ur fartygets oljetankar och med hjälp av bunkerfartyget Vigri lossades 164 ton bränsle. En ny dykarundersökning ska ske på ankarplatsen och sedan kommer fartyget att tas i docka för en mer utförlig undersökning. Estniska sjöfartsverket samlar haveriuppgifter och ska i samråd med flaggstaten Norge avgöra vem som ska genomföra haveriutredningen.