Befälhavare straffades i Holland för oljeutsläpp i Estland

Holländska myndigheter har bötfällt befälhavaren på det Panamaflaggade lastfartyget Voyager II för oljeutsläpp i estniska vatten. Bötesbeloppet uppgår till böter på EUR 5.000. Estniska gränsbevakningens flygplan upptäckte två oljefläckar nära Hiiumaa (Dagö). Två dagar senare hade fyra kilometer av kustlinjen smutsats ner med olja på västkusten av Hiiumaa. Miljöinspektionen fann sedan bevis som pekade mot Voyager II, som hade passerat Hiiumaas nordvästra kust vid tiden för utsläppet. Inom ramen för ett internationellt samarbete hanterade holländsk polis brottet, då fartyget gick i hamn i landet.