Erria bötfälls efter dödsolycka

Erria A/S har för Rederiet H. Folmer & Co:s räkning bötfällts på DKK 105.000 som ansvarig för olyckan då en 30-årig sjöman på Hanne Danica omkom. Sjömannen föll överbord när han arbetade med surrning av en container. Han återfanns aldrig. Böterna har utfärdats av danska polisen för Søfartsstyrelsens räkning för att ha brutit mot reglerna för säkerhet ombord. Inkluderat i böterna är mindre förseelser mot arbetstidsbestämmelserna. Befälhavaren på Hanne Danica har också dömts till DKK 15.000 i böter för sitt ansvar vid olyckan. Hanne Danica var på en segling från Mina Saqr till Djibouti. Efter olyckan fortsatte fartyget sökandet efter sjömannen i 21 timmar innan man tog sig till närmaste hamn.