Fotograf: Lighthouse

Kategori: Forskning

Forskningsprogram för fossilfria sjötransporter

Energimyndigheten avsätter 83 miljoner kronor för ett sexårigt forskningsprogram med fokus på energieffektiva och fossilfria sjötransporter.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]silfria sjötransporter.

Programmet startar under 2018 och pågår fram till 2023. Energimyndigheten uppger att analyser inför programmet visar att insatser inom sjötransportområdet har goda möjligheter att leda till ökad hållbarhet och en stärkt konkurrenskraft för den svenska maritima sektorn, där det finns rederier, marintekniska företag, akademier och myndigheter som har en vilja att implementera forskningsresultat och innovationer.

– Med det här programmet vill vi också locka aktörer som traditionellt inte söker Energimyndighetens utlysningar men som kan bidra till ökad kunskap och aktiviteter inom omställningen till ett energieffektivt och fossilfritt sjötransportsystem, säger programansvarige Magnus Henke på Energimyndigheten i ett pressmeddelande.

Viktigt program

Åsa Burman, verksamhetschef på Lighthouse, anser att detta är ett mycket viktigt program.

– Många av sjöfartens stora utmaningar är energirelaterade och det har fram tills nu inte funnits något utrymme för specifikt sjöfartsprogramfrågor i Energimyndighetens programportfölj. Det finns många duktiga och framsynta aktörer inom svensk rederinäring och bland de marintekniska företagen som kan påverka sjöfartsoperationer och tekniska installationer långt utanför Sverige, med möjlighet till ökad sysselsättning och exportintäkter.

Hon påpekar att det på fordonssidan sedan länge har funnits olika FoI-program (forskning och innovation) där man framgångsrikt drivit projekt, ofta i samverkan mellan olika aktörer, vilket säkert är en del av orsaken till framgången för svensk fordonsindustri.

Stolt och glad

Enligt Åsa Burman har Lighthouse allt sedan starten som nationellt center för drygt tre år sedan arbetat med att få till ett sjöfartsprogram.

– Vårt första arbete i Lighthouse var att tillsammans med våra partners och medlemmar prioritera viktiga FoI-områden och beskriva utmaningar och forskningsfrågor. Det blev mycket tydligt att många frågor är relaterade till energiförbrukning, effektivisering och alternativa bränslen. Vi startade sedan upp en dialog med Energimyndigheten och presenterade på en serie möten branschen, dess logik och aktörer samt utifrån detta behov och möjligheter, och visade på relevansen av ett specifikt energirelaterat sjöfartsprogram. Jag är väldigt stolt och glad över att det nu blir verklighet och att vi så tydligt har kunnat bidra genom att samla branschen och visa på behov och möjligheter.

[/flowy_subscriber_only]

Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]