Unga jurister från exempelvis Göteborgs universitet söks till nytt traineeprogram.

Fotograf: Natalie Greppi /GU

Kategori: Kompetensförsörjning

Nytt traineeprogram ska få sjöfarten att växa

I sommar startar ett nytt traineeprogram för unga jurister inom sjörätt. Programmet drivs av flera stora aktörer inom sjöfarten för att attrahera ny kompetens till branschen.

Det nya programmet har startats som ett initiativ mellan The Swedish Club, Svenska Skeppshypotek och Svensk Sjöfart. Även Wallenius Marine och Stena deltar i satsningen.

– Vi har tillsammans sett ett behov av att attrahera mer duktigt folk till sjöfartsnäringen och till vår industri. Ett konkret sätt blev att sätta ihop ett riktigt attraktivt program för några studenter inom sjörätt. Det handlar om att skapa förutsättningar för yngre förmågor att komma in på en spännande plats i branschen, säger Thomas Nordberg, vd för The Swedish Club.

Ska ge praktisk erfarenhet

Programmet sträcker sig över 18 månader och erbjuder plats för två studenter med bakgrund inom sjörätt. Programmet kommer att ge praktisk erfarenhet inom både försäkring, finansiering och rederibranschen då kandidaterna fördelar tiden mellan de olika medverkande parterna.

– Hade jag själv varit i den åldern och som ny jurist blivit erbjuden ett upplägg som spänner över både branschorganisation, bank, försäkring och ledande rederier så hade jag tyckt att det här var så bra det kan bli, säger Thomas Nordberg.

Att man inriktar sig på just unga jurister förklarar Skeppshypoteks vd Arne Juell-Skielse med att man ser att detta är ett område som behöver växa framöver.

– Det har under lång tid inte funnits underlag för sjöfartsjurister i Sverige. Nu har vi kommit in i en tid när den svenska flaggen och pantsättning kommer att växa, och då behöver det finnas folk som förstår hur man gör det. Vi ska inte behöva gå till London för att få hjälp.

Saknas kompetens inom många områden

Arne Juell-Skielse påpekar att sjöfarten saknar kompetens över hela spektret, inte bara när det gäller sjöfolk.

– Det är ett problem att vi inte har en tjänstesektor inom sjöfart i Sverige idag. Det här programmet ger möjlighet till en otrolig bred grund att stå på för att ta sig vidare och skapa ringar på vattnet. Sedan så gäller det ju för oss industrispelare, att vi måste vara duktiga på att även engagera sådana som vi normalt inte gör.

”Internationell sjörätt är ju bland det fräckaste man kan hålla på med”

Thomas Nordberg, Swedish Club

Sedan ansökningsperioden öppnade i början av februari har responsen varit över förväntan. Det har även kommit in en hel del intresseanmälningar från internationella studenter. En förklaring till det stora intresset kan ha att göra med att sjöfarten hamnat i större fokus på grund av det förändrade omvärldsläget.

– Internationell sjörätt är ju bland det fräckaste man kan hålla på med. Det innefattar världsomfattande juridik, och det är komplicerade rättsförhållanden med parter från olika verksamhetssegment. Så det är många komponenter som gör att det blir väldigt spännande och utmanande, säger Thomas Nordberg på The Swedish Club.

Ser behov av kompetens på landsidan

Från branschföreningen Svensk Sjöfart ser man ett stort värde i det nya programmet, då kompetensförsörjning är en nyckelfråga för sjöfarten även när det gäller tjänster iland.

– Att vi nu får detta program på plats tycker jag visar på en styrka i klustret och en beslutsamhet kring utvecklingen framåt för sjöfartsnäringen i Sverige. Särskilt glädjande är att vi kan ta detta initiativ samtidigt som det finns en politisk vilja att stärka sjöfartsnäringens förutsättningar i Sverige, säger Anders Hermansson, vd för Svensk Sjöfart.

Från Svensk Sjöfarts sida är förhoppningen att det nya programmet tillsammans med övriga satsningar bidrar till att möta de kompetensbehov som finns inom branschen och ge den svenska sjöfarten möjlighet att utvecklas och växa.

– En av de stora fördelarna med programmet är dess bredd som jag hoppas ska bidra till att ge deltagarna en bra grund att stå på, och att vi därigenom bidrar till fler nya och skickliga medarbetare till vår bransch.

Kan komma att utökas

De som antas till programmet erbjuds en konkurrenskraftig lön och får hantera en mängd olika frågor. Det handlar om allt från skadereglering till att navigera i komplexa juridiska frågor, finansieringsdokumentation och kommersiella kontrakt.

Programmet som startar i juni har plats för två personer, och kraven för antagning är bland annat en examen i juridik. Sista ansökningsdag är 10 mars. Om satsningen faller väl ut är initiativtagarna öppna för att det kan utökas i framtiden.

– Vi tänker att vi ska göra det här riktigt bra, och sedan ska vi utvärdera hur resultatet blir. Det viktiga är att de som kommer in känner sig väl omhändertagna och att de får en riktigt spännande chans att lära sig genom att exponeras både för rederiverksamhet, bank, försäkring och branschorganisation, säger Thomas Nordberg.

Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]