Flera rekord för CMP under 2004

Copenhagen Malmö Port rapporterar en vinst före skatt på 35 miljoner kronor för 2004, att jämföra med 31 miljoner för 2003. Resultatet, som är det bästa sedan starten 2001, kommer efter ett år av nya rekord för flera kategorier. Fler nya bilar (+ 80 procent), fler kryssningsfartyg (+ 20 procent), fler containrar (+ 7 procent). 250.000 nya bilar hanterades vid Malmöterminalen. Till Malmö och Köpenhamn ankom i genomsnitt två oceangående bilfartyg och fem–sex feederfartyg i veckan. 264 kryssningsanlöp med cirka 320.000 passagerare gjordes i Köpenhamn. I sammanhanget kan nämnas att Köpenhamn under 2004 fick World Travels utmärkelse ”Europe’s Leading Cruise Destination”. Färjetrafiken mellan Malmö och Travemünde ökade med 14 procent och har potential för att öka ännu mer i år. Containertrafiken ökade med sju procent till 144.000 TEU. Den totala godshanteringen uppgick till 14,8 miljoner ton, oförändrat jämfört med året innan. Oljetrafiken minskade med en miljon ton, samtidigt som torrbulk (cement, sten och skrot) ökade. CMP räknar med att göra en vinst på 40 miljoner kronor i år.