2004 tufft år för Hurtigrute-rederier

De två rederierna bakom Hurtigrute-trafiken mellan Bergen och Kirkenes, Troms Fylkes Dampskibsselskap (TFDS) and Ofotens och Vesteraalens Dampskibsselskap (OVDS), hade ett tufft år förra året, framför allt orsakat av ett femprocentigt tapp i antalet passagerare. OVDS gjorde en förlust på NOK 37,7 miljoner före skatt, vilket kan jämföras med en vinst på NOK 60,4 miljoner 2003, trots att försäljningen av bolagets aktier i Nor-Cargo gav NOK 302 miljoner. TFDS har gjort upp med Nordea om en refinansiering av lån på totalt NOK 1,95 miljoner. Den nya finansieringen består av ett 13-årigt lån, där de åtta första är amorteringsfria. Likviditeten förbättras med NOK 20 miljoner per år. Av Hurtigrutens elva fartyg äger TFDS fem och OVDS sex.